telefon 736 644 505

Školení PO

 

Nyní vám nabízíme efektivní a rychlé školení PO pomocí e-learningu. Elearningový systém Školitel Vás provede přehledně a jednoduše všemi kroky školení, jehož výsledkem budou všechny doklady o školeních, které potřebujete legislativně doložit. Celý systém je dostupný on-line pomocí Vašeho prohlížeče, nemusíte tedy nic složitě instalovat. Školení je optimalizováno i pro mobilní telefony, školit se tedy můžete opravdu odkudkoli a kdykoli.

On-line školení PO plně nahrazuje klasické prezentační školení zaměstnanců.

Co obdržíte při online školení PO?

Dle vašich přání a požadavků jsme schopni vytvořit a upravit školení PO vám na míru.

Školení PO obsahuje

 • Právní předpisy
 • Základní povinnosti občanů
 • Zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí
 • Dokumentace požární ochrany
 • Školení o požární ochraně
 • Požární značky
 • Požární bezpečnost při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
 • Hasicí přístroje
 • Co dělat při požáru
 • Tísňová telefonní čísla

Výhody on-line školení PO

 • školení v prostředí, které Vám nejvíce vyhovuje
 • školení PO můžete provádět, až když budete mít čas
 • možnost opakování testů
 • automatické hlídání termínů pro opakování školení
 • okamžité školení PO pro nového zaměstnance
 • šetří náklady na zákonné školení PO